Faydalı Bilgiler

Karayolu Taşımacılığı Nedir

Yüklerin güvenli, çabuk, sağlam, ekonomik ve verimli biçimde hareketine imkan sağlayan ulaşım sistemidir. Başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız bir taşımaya olanak sağlaması, öteki taşıma türlerine kıyasla daha hızlı olması ve özellikle kısa mesafeli taşımalarda nispeten ucuz olması nedeniyle bazı avantajlara sahip olan taşıma modudur.

Karayolu Taşımacılığı Nedir

Günümüzde taşımacılık alanında en çok tercih edilen kara yolu taşımacılığıdır çünkü kara yolu taşımacılık güvenilirdir, hem yaygın olarak kullanılır hem de daha fazla yükün taşınmasını sağlayabilmektedir. Bir ev taşınmasından, bir fabrikanın taşınmasına kadar her tip taşımacılık kara yolu taşımacılığıyla gerçekleşmektedir. Gerek kolaylık acısından gerek fiyat acısından daha cazip olan karayolu taşımacılığı bu sektörde kullanımı en yaygın taşıma şeklidir.

Oldukça esnek olan bu taşımacılık türünde yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi, tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verilebilmesi, kısa sevk süreleri gibi sebepler tercih edilme nedenidir. Kötü hava koşullarından kolaylıkla etkilenmesi, trafik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi olumsuz yönlerindendir.

Karayolu taşımacılığı küçük yüklerde havayolu, daha büyük yüklerde ise denizyolu ve demiryolu ile rekabet etmektedir. Ancak esnek ve çok yönlü kullanıma açık olmaları önemli bir avantaj sağlamaktadır. Başka bir deyişle, diğer ulaştırma sistemlerinin katkısına ihtiyaç duyulmaksızın taşıma kapıdan-kapıya yapılabilmektedir.

Türkiye’de Kara Yolu Nakliye Sektörü

Türkiye’de Kara Yolu Nakliye Tarihçesi

Cumhuriyet’in ilanından 1948 yılına kadar demiryolları politikası ulaşımda önemli sayılmakla beraber bu durum 1948 yılında değişmiş ve karayollarında çok önemli bir noktaya gelinmiştir. Bu dönemde kaynakların da artmasıyla karayollarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Fakat büyük gelişme 1948’de mali ve teknik bakımdan büyük ölçüde Marshall yardımları olarak ta bilinen dış yardım sağlandıktan sonra kaydedilmiştir.

Türkiye’de Kara Yolu Nakliyenin Yeri ve Önemi

Türkiye’de yük taşımacılığının % 90’ına yakın bölümü karayolu ağırlıklı gerçekleşiyor. Ortalama 750.000 civarı yük taşıyan araç sayısı ve çoğu ülkeden fazla olan bu oran Türkiye’de karayolu nakliyenin ne kadar büyük bir sektör olduğunu fazlasıyla gösteriyor. Türk taşımacılık ve lojistik sektörü son 10 yılda önemli bir büyüme ve gelişme kaydetti. Sektörün önümüzdeki on yıl içinde de hızla gelişmeye devam edeceği öngörülüyor.

Ülkemiz içerisinde taşımaların büyük bir kısmı karayolundan yapılmaktadır. Ülkemiz genç bir taşıma filosuna sahiptir. Coğrafik özelliğimiz bakımından karayolu daha uygun düşmektedir. Mesafelerin kısa olması, ikinci, üçüncü aktarmalara gerek duyulmadan direk teslimatlar da kolaylık ve ekonomik olmaktadır.


trucking
trucking

Karayolu Taşımacılığının Avantajları Nelerdir?

 • Karayolu taşımacılığının en önemli avantajı düşük miktardaki ürünlerin kısa ve orta mesafelerde esnek ve hızlı bir biçimde taşınmasına olanak vermesidir. Böylece firmalar sipariş bazlı çalışmanın getirmiş olduğu “Just in Time” teslimatlar yapabilme olanağı sağlamaktadırlar.
 • Ayrıca karayolu taşımalar ile limanlarda yaşanacak bekleme süreleri bypass edilmekte ve ürünlerin doğrudan müşterilerin depolarına teslimatı sağlanabilmektedir. Kara yolunda da ürünler tıpkı deniz yolu taşımalarında olduğu gibi güven içerisinde alıcılara ulaştırılabilmektedir.
 • Terminal gereksinimi genellikle azdır
 • Tüm üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamada yani kapıdan kapıya taşımacılıkta en elverişli yoldur.
 • Uygun coğrafik koşullar altında ulaşım ağı neredeyse sınırsızdır.
 • Hızlı servis olanağı sağlar.
 • 7 gün 24 saat yükleme-boşaltma-sefer yapabilme ve yükleme boşaltma işlemlerinde kolaylık sağlar.
 • Araç planlama ve bulma kolaylığı, sık sefer yapabilme özelliğine sahiptir
 • Göreceli olarak düşük elleçleme maliyeti ve hasar riski
 • Çok farklı hacimlerde taşımacılık yapabilme
 • Taşıma aracının büyük ölçüde göndericinin / taşıyıcının kontrolünde olması
 • Taşıma hızını artırma ve azaltma olanağının bulunması
 • Çıkış ve varış zamanlarını kolay ayarlayabilme